Żygadło-Czopnik, Dorota. „Starość — (anty)fenomen społeczno-Kulturowy W twórczości Literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans Badawczy”. Slavica Wratislaviensia 163 (marzec 17, 2017): 611–622. Udostępniono maj 20, 2024. https://wuwr.pl/swr/article/view/4362.