Juszczak, Bartosz. „Gwara Warszawska Jako Medium W Procesie zapożyczania Z języka Rosyjskiego Do Polszczyzny”. Slavica Wratislaviensia 165 (luty 1, 2018): 179–191. Udostępniono grudzień 8, 2023. https://wuwr.pl/swr/article/view/4416.