Skorwid, Sergiej. „Code-Switching W Wypowiedziach użytkowników innosłowiańskich Gwar przesiedleńczych W Rosji”. Slavica Wratislaviensia 165 (luty 1, 2018): 369–380. Udostępniono kwiecień 20, 2024. https://wuwr.pl/swr/article/view/4433.