Juszczak, Bartosz. „Przysłówki I wyrażenia Adwerbialne Pochodzenia Rosyjskiego W języku Polskim (I)”. Slavica Wratislaviensia 166 (czerwiec 22, 2018): 147–159. Udostępniono kwiecień 20, 2024. https://wuwr.pl/swr/article/view/4455.