e-mail: vendit@rambler.ru

ORCID: 0000-0001-7752-6615

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Zainteresowania naukowe: dialektologia, geografia lingwistyczna, analiza porównawcza języków słowiańskich