Artykuły:
Autorytarna władza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w myśli Stanisława Cara
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 273 - 293
Pobierz artykuł PDF
Macieja Starzewskiego rozważania nad państwem totalnym
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 227 - 238
Pobierz artykuł PDF
Rzymianie czy barbarzyńcy? Z dyskusji nad reformą programu studiów prawniczych w Polsce w latach 1931–1937
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 263 - 286
Pobierz artykuł PDF
Polska i Europa w koncepcjach Obozu Narodowo-Radykalnego – Falanga i Konfederacji Narodu
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 129 - 143
Pobierz artykuł PDF
Ukraina w myśli politycznej Jerzego Giedroycia
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 3, 2012, Strony 55 - 79
Pobierz artykuł PDF
Ukryta polityczność — uzasadnienie merytokratyczne i jego rola w prawotwórstwie
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 87-102
Pobierz artykuł PDF
Wizja roli i pozycji społecznej prawników w USA według Alexisa de Tocqueville’a a amerykański dyskurs prawniczy
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, , Strony 35-52
Pobierz artykuł PDF
Autorytarna merytokracja — zarys modelu i jego legitymizacja na przykładzie Chin
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 245-258
Pobierz artykuł PDF
„Demokracja jacksonowska” a zmiana podstawy legitymizacji władzy sądowniczej w USA
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, , Strony 195-209
Pobierz artykuł PDF