Artykuły:
Autorytarna władza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w myśli Stanisława Cara
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 31, 2009, Strony 273 - 293
Pobierz artykuł PDF
Macieja Starzewskiego rozważania nad państwem totalnym
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 33, 2011, Strony 227 - 238
Pobierz artykuł PDF
Rzymianie czy barbarzyńcy? Z dyskusji nad reformą programu studiów prawniczych w Polsce w latach 1931–1937
Przegląd Prawa i Administracji, 83, 2010, Strony 263 - 286
Pobierz artykuł PDF
Polska i Europa w koncepcjach Obozu Narodowo-Radykalnego – Falanga i Konfederacji Narodu
Przegląd Prawa i Administracji, 78, 2008, Strony 129 - 143
Pobierz artykuł PDF
Ukraina w myśli politycznej Jerzego Giedroycia
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 3, 2012, Strony 55 - 79
Pobierz artykuł PDF
Ukryta polityczność — uzasadnienie merytokratyczne i jego rola w prawotwórstwie
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 87-102
Pobierz artykuł PDF
Wizja roli i pozycji społecznej prawników w USA według Alexisa de Tocqueville’a a amerykański dyskurs prawniczy
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, , Strony 35-52
Pobierz artykuł PDF