Artykuły:
Doktryna faszyzmu w ujęciu polskiego solidaryzmu według myśli prawnej Leopolda Caro
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 239 - 250
Pobierz artykuł PDF
Państwo a religia w poglądach Fryderyka Nietzschego i Mikołaja Bierdiajewa. O religijnych aspektach władzy w świecie „martwego Boga” i kształtującego się systemu komunistycznego
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 69 - 86
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Na szlakach zgody: rzecznicy polsko-ukraińskiego porozumienia 1918–1939 Na šlȃhu do zlagodi: virazniki pol’s’ko-ukraїns’kogo porozumìnnȃ 1918–1939
Wrocławskie Studia Wschodnie, 19, 2015, Strony 304 - 306
Pobierz artykuł PDF
„What remains of Galicia? Continuities — ruptures — perspectives”, czyli o Galicji na Uniwersytecie Wiedeńskim, 19–21 kwietnia 2018 roku
Wrocławskie Studia Wschodnie, 23, 2019, Strony 327 - 329
Pobierz artykuł PDF
Współczesne tendencje nauczania prawa na Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie i Uniwersytecie Wrocławskim
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 3, 2012, Strony 453 - 459
Pobierz artykuł PDF
Ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu z 1989 roku w debacie parlamentarnej Sejmu PRL IX kadencji
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, , Strony 71-89
Pobierz artykuł PDF