Artykuły:
Granice elastyczności przepisów prawa podatkowego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 153 - 163
Pobierz artykuł PDF
Zagadnienie elastyczności polskiego prawa podatkowego
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 4, 2013, Strony 169 - 188
Pobierz artykuł PDF
Elastyczność regulacji zobowiązania podatkowego a umowy cywilnoprawne
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 5, 2014, Strony 259 - 278
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzanie definicji legalnych w prawie podatkowym — zagadnienia wyjściowe
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 7, 2016, Strony 219 - 229
Pobierz artykuł PDF
O potrzebie elastyczności polskiego prawa podatkowego
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 6, 2015, Strony 311 - 330
Pobierz artykuł PDF
Definiowanie pojęć w prawie podatkowym jako ograniczenie obszaru nieostrości
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 8, 2017, Strony 189 - 198
Pobierz artykuł PDF
Definicja legalna działalności gospodarczej z Ordynacji podatkowej a determinanty jej formułowania
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 9, 2018, Strony 95 - 105
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer SA,Warszawa 2014, ss. 372
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 15, 2014, Strony 146 - 150
Pobierz artykuł PDF
Określenia nieostre i klauzule generalne jako wyraz elastyczności prawa podatkowego — zarys problematyki
Prawo, 315/1, 2013, Strony 43 - 55
Pobierz artykuł PDF
Definiowanie pojęć w prawie podatkowym a ustalenie nowego innego znaczenia danego określenia
Prawo, Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 353 - 362
Pobierz artykuł PDF
Determinant ograniczenia nieostrości przy formułowaniu definicji w prawie podatkowym. Uwagi na tle klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 589-598
Pobierz artykuł PDF
Definicja legalna sztucznego sposobu działania
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, , Strony 197-206
Pobierz artykuł PDF