Artykuły:
Warunkowość programów rozwojowych i pomocowych Unii Europejskiej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 141 - 159
Pobierz artykuł PDF
Human rights and the European Union: towards a more coherent approach
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 81 - 95
Pobierz artykuł PDF
O roli (ochrony) praw człowieka z perspektywy międzynarodowego sądownictwa karnego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 375 - 394
Pobierz artykuł PDF
Szkoła Prawa Austriackiego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 665 - 667
Pobierz artykuł PDF
Udział Rady Bezpieczeństwa w inicjowaniu postępowania przed stałym MTK – uwagi na tle rezolucji 1593 2005
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 23, 2008, Strony 55 - 68
Pobierz artykuł PDF
Finansowanie międzynarodowych trybunałów karnych
Ekonomia, Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 87 - 109
Pobierz artykuł PDF
Wywłaszczenie w orzecznictwie Irańsko-Amerykańskiego Trybunału ds. Roszczeń
Prawo, Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 269 - 280
Pobierz artykuł PDF
Celowość kodyfikacji zbrodni przeciwko ludzkości przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 45-68
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej za zestrzelenie samolotu MH17
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, , Strony 169-186
Pobierz artykuł PDF