Artykuły:
Polskie interpretacje genezy włoskiego faszyzmu 1922–1939
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 193 - 255
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Olgierd Grott, Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, Kraków 2007
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 445 - 448
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Joanna Sondel-Cedarmas, Gabriele D’Annunzio. U źródeł ideologicznych włoskiego faszyzmu, Universitas, Kraków 2008, ss. 317
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 415 - 419
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 5 - 7
Pobierz artykuł PDF
Włoski faszyzm w interpretacjach polskich socjalistów 1922–1939
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 99 - 119
Pobierz artykuł PDF
Stosunki polityczne faszystowskich Włoch z Trzecią Rzeszą w opinii polskich elit politycznych w latach 1933–1939
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 127 - 151
Pobierz artykuł PDF
Komunizm w poglądach Antoniego Kwiatkowskiego 1920–1939
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 87 - 100
Pobierz artykuł PDF
O polskiej idei narodowej na Litwie na przełomie XIX i XX wieku [rec. Przemysław Dąbrowski, Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 307 - 311
Pobierz artykuł PDF
Rzymianie czy barbarzyńcy? Z dyskusji nad reformą programu studiów prawniczych w Polsce w latach 1931–1937
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 263 - 286
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 1, 2010, Strony 7 - 12
Pobierz artykuł PDF
Ukraina w myśli politycznej Juliusza Mieroszewskiego
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2, 2011, Strony 233 - 252
Pobierz artykuł PDF
Ukraina w myśli politycznej Jerzego Giedroycia
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 3, 2012, Strony 55 - 79
Pobierz artykuł PDF
Litwa w myśli politycznej Jerzego Giedroycia
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 4, 2013, Strony 103 - 123
Pobierz artykuł PDF
„Kwestia ukraińska” w myśli politycznej Mariana Ursyna Zdziechowskiego 1918–1939
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 5, 2014, Strony 29 - 48
Pobierz artykuł PDF
Tragiczne w losy kobiet w cieniu wielkiej wojny Tomasz Kruszewski, „Gwałty na kobietach niemieckich w schyłkowym okresie II wojny światowej październik 1944 – 8/9 maja 1945 roku i w pierwszych latach po jej zakończeniu”, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ss. 147
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 20, 2016, Strony 211 - 213
Pobierz artykuł PDF
Korporacjonizm Włoch faszystowskich w ocenie polskich prawników i ekonomistów okresu międzywojennego
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 45-58
Pobierz artykuł PDF
Bolszewizm w myśli politycznej Adolfa Kliszewicza
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 71-82
Pobierz artykuł PDF