Artykuły:
Postępowanie w zakresie wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Przegląd Prawa i Administracji, 86, 2011, Strony 263 - 281
Pobierz artykuł PDF
Absolutorium komunalne według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Przegląd Prawa i Administracji, 83, 2010, Strony 133 - 152
Pobierz artykuł PDF
Wydatki z budżetu gminy w formie dotacji. Zagadnienia prawnofinansowe
Przegląd Prawa i Administracji, 80, 2009, Strony 151 - 173
Pobierz artykuł PDF
Rola regionalnych izb obrachunkowych w procedurze uchwalania i kontroli wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego
Przegląd Prawa i Administracji, 93, 2013, Strony 49 - 71
Pobierz artykuł PDF
Prawnofinansowe zagadnienia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 133 - 151
Pobierz artykuł PDF
Wybrane instytucje systemu finansowego samorządu terytorialnego w Polsce
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 1, 2010, Strony 333 - 373
Pobierz artykuł PDF
Lokalne prawo podatkowe
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 3, 2012, Strony 299 - 338
Pobierz artykuł PDF
Dług publiczny samorządu terytorialnego
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 4, 2013, Strony 211 - 248
Pobierz artykuł PDF