Artykuły:
Odrodzenie oraz ewolucja samorządu lokalnego na Ukrainie
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 3, 2012, Strony 181 - 203
Pobierz artykuł PDF