Artykuły:
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym jako jedna z form ochrony prawnej udzielanej większej liczbie podmiotów
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 3, 2012, Strony 253 - 269
Pobierz artykuł PDF
Zakres podmiotowy postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
Prawo, Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, Strony 127 - 136
Pobierz artykuł PDF
Postępowanie o ustalenie niezasadności aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 445-456
Pobierz artykuł PDF