Artykuły:
Wysokość udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych
Przegląd Prawa i Administracji, 97, 2014, Strony 117 - 127
Pobierz artykuł PDF
Historia Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 111 - 118
Pobierz artykuł PDF
Pojęcie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 6, 2015, Strony 331 - 352
Pobierz artykuł PDF
Mechanizmy powstawania oporu podatkowego
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 8, 2010, Strony 107 - 118
Pobierz artykuł PDF