Artykuły:
Wartości Unii Europejskiej jako wartości konstytucyjne
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 11 - 28
Pobierz artykuł PDF
Natura wolności gospodarczej i jej geneza w systemie prawnym Unii Europejskiej
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 463 - 485
Pobierz artykuł PDF
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec zjawiska „turystyki socjalnej”
Przegląd Prawa i Administracji, Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 27 - 52
Pobierz artykuł PDF
Dopuszczalność opodatkowania odszkodowania uzyskanego od Skarbu Państwa w świetle standardów ochronnych Europejskiej konwencji praw człowieka
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 19 - 39
Pobierz artykuł PDF
Unia Europejska jako wspólnota oparta na wartościach — znaczenie dla państw sąsiadujących
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 5, 2014, Strony 157 - 177
Pobierz artykuł PDF
Harmonizacja prawa ukraińskiego z systemem rynku wewnętrznego UE na podstawie układu stowarzyszeniowego
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 7, 2016, Strony 289 - 301
Pobierz artykuł PDF
System jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej a Ukraina z perspektywy układu stowarzyszeniowego
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 6, 2015, Strony 125 - 145
Pobierz artykuł PDF
Umowy międzynarodowe jako źródło prawa Unii Europejskiej
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 8, 2017, Strony 125 - 135
Pobierz artykuł PDF
Modele automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej i ich wdrożenie w polskim porządku prawnym
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 241-256
Pobierz artykuł PDF
Europejski Trybunał Praw Człowieka wobec totalitarnej destrukcji porządku własnościowego w Polsce. Część 1
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 333-342
Pobierz artykuł PDF