Artykuły:
Memoriał narodowościowy wojewody poleskiego Wacława Kostka-Biernackiego z 8 września 1934 r.
Wrocławskie Studia Wschodnie, 16, 2012, Strony 125 - 136
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Briest w 1919–1939 gg: dokumienty i matieriały, wybór A.G. Karapuzowa, I.Z. Jelenskaja, A.B. T ieriebuń, Briest 2009, ss. 308
Wrocławskie Studia Wschodnie, 16, 2012, Strony 271 - 274
Pobierz artykuł PDF
A.N. Swiryd, Uniatskaja cerkow′ w Zapadnoj Biełarusi 1921–1939 gg., Briestskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet imieni A. S. Puszkina, Briest 2012, ss. 218
Wrocławskie Studia Wschodnie, 17, 2013, Strony 303 - 304
Pobierz artykuł PDF
II Konferencja Naukowa Polska–Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne 2.0, Poznań 4 grudnia 2014
Wrocławskie Studia Wschodnie, 18, 2014, Strony 316 - 317
Pobierz artykuł PDF
Międzynarodowa konferencja Wrzesień 1939 r. w tradycji historycznej i ustnej historii, Mińsk 26–27 września 2014
Wrocławskie Studia Wschodnie, 18, 2014, Strony 321 - 322
Pobierz artykuł PDF
Laureaci nagrody „Przeglądu Wschodniego” 1993–2013
Wrocławskie Studia Wschodnie, 18, 2014, Strony 325 - 327
Pobierz artykuł PDF
Stosunki ukraińsko-białoruskie w ruchu komunistycznym na Polesiu w okresie międzywojennym
Wrocławskie Studia Wschodnie, Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 155 - 166
Pobierz artykuł PDF
Nowa białoruska synteza dziejów ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej?
Wrocławskie Studia Wschodnie, Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 193 - 220
Pobierz artykuł PDF
Historyk z powołania. Aleksander Ilin (1956–2020)
Wrocławskie Studia Wschodnie, , Strony 392-393
Pobierz artykuł PDF