Artykuły:
Wspomnienia sybiraków
Wrocławskie Studia Wschodnie, 13, 2009, Strony 109 - 126
Pobierz artykuł PDF
Wspomnienia sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych
Wrocławskie Studia Wschodnie, 13, 2009, Strony 200 - 202
Pobierz artykuł PDF
Deportowani w obwodzie archangielskim
Wrocławskie Studia Wschodnie, 13, 2009, Strony 208 - 211
Pobierz artykuł PDF
Wspomnienia Sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu część V
Wrocławskie Studia Wschodnie, 12, 2008, Strony 181 - 200
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Kriegsgefangene des Zweiten Weltkrieges. Gefangennahme – Lagerleben – Rückkehr, Günter Bischof, Stefan Karner, Barbara Stelzl-Marx Hg. Oldenburg 2005
Wrocławskie Studia Wschodnie, 12, 2008, Strony 352 - 357
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989, t. 1–2, Warszawa 2007
Wrocławskie Studia Wschodnie, 12, 2008, Strony 357 - 360
Pobierz artykuł PDF
Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu część VII
Wrocławskie Studia Wschodnie, 14, 2010, Strony 171 - 186
Pobierz artykuł PDF
Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu część VIII
Wrocławskie Studia Wschodnie, 15, 2011, Strony 143 - 162
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Alexander Brakel, Unter Rotem Stern und Hakenkreuz: Baranowicze 1939 bis 1944. Das westliche Weißrusslandunter sowjetischer und deutscher Besatzung, Paderborn: Schöningh 2009, ss. 426
Wrocławskie Studia Wschodnie, 15, 2011, Strony 214 - 219
Pobierz artykuł PDF
Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu część I X
Wrocławskie Studia Wschodnie, 16, 2012, Strony 191 - 218
Pobierz artykuł PDF
Niemiecka historiografia o miastach na pograniczu polsko-białoruskim i polsko-ukraińskim w XX w. Recenzja: Felix Ackermann, Palimpsest Grodno. Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung mitteleuropäischen Stadt 1919–1991, Wiessbaden 2010, ss. 372; Christoph Mick, Kriegserfahrungen in einer multiethnischen Stadt: Lemberg 1914–1947, Wiessbaden 2010, ss. 632
Wrocławskie Studia Wschodnie, 16, 2012, Strony 261 - 271
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Dorota Bazuń, Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Magdalena Pokrzyńska przy współpracy Związku Sybiraków — Oddział Zielona G óra, Koło nr 8 — i Romana Wojciecha Ł uczkiewicza, Matki Sybiraczki — losy i pamięć. Polskie kobiety zesłane w głąb ZSRR, Zielona Góra 2012, ss. 301
Wrocławskie Studia Wschodnie, 16, 2012, Strony 290 - 296
Pobierz artykuł PDF
Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu1 część X
Wrocławskie Studia Wschodnie, 17, 2013, Strony 251 - 264
Pobierz artykuł PDF
Polska–Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Międzynarodowa sesja naukowa, Toruń 19 grudnia 2013
Wrocławskie Studia Wschodnie, 17, 2013, Strony 319 - 321
Pobierz artykuł PDF
Wspomnienia sybiraków Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu część XI, ostatnia
Wrocławskie Studia Wschodnie, 18, 2014, Strony 235 - 288
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń 2012, ss. 844 seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Wrocławskie Studia Wschodnie, 18, 2014, Strony 291 - 301
Pobierz artykuł PDF
Nowa białoruska synteza dziejów ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej?
Wrocławskie Studia Wschodnie, Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 193 - 220
Pobierz artykuł PDF
Historiografia niemiecka wobec Wołynia w 1943 roku i stosunków polsko-ukraińskich w latach II wojny światowej badania ostatnich dwóch dekad
Wrocławskie Studia Wschodnie, 22, 2018, Strony 229 - 240
Pobierz artykuł PDF