Artykuły:
Mikołaj Przewalski — podróżnik
Wrocławskie Studia Wschodnie, 13, 2009, Strony 155 - 171
Pobierz artykuł PDF
Z prac Komisji Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w latach 2008–2009
Wrocławskie Studia Wschodnie, 13, 2009, Strony 232 - 233
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Stanisław Matraś, Podróż do Syberii po moskiewskich etapach w 1863 i 1864 roku. Opracował i wstępem opatrzył Eugeniusz Niebelski, Lublin 2007
Wrocławskie Studia Wschodnie, 12, 2008, Strony 313 - 314
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Janina Wołczuk, Literatura na warsztacie młodych rusycystów. Z dziejów wrocławskiej dydaktyki uniwersyteckiej w XX wieku, Wrocław 2007
Wrocławskie Studia Wschodnie, 12, 2008, Strony 350 - 352
Pobierz artykuł PDF
Jubileusz Profesor Wiktorii Śliwowskiej
Wrocławskie Studia Wschodnie, 12, 2008, Strony 367 - 369
Pobierz artykuł PDF
Jubileusz Profesor Marii Magdaleny Blombergowej
Wrocławskie Studia Wschodnie, 12, 2008, Strony 369 - 371
Pobierz artykuł PDF
VII Międzynarodowa Konferencja „Polacy w Guberni Archangielskiej w XIX i XX wieku”
Wrocławskie Studia Wschodnie, 12, 2008, Strony 376 - 380
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: V.A. Hanevič, Katoliki v Kuzbasse XVII–XX vv. očerk istorii, materialy i dokumenty
Wrocławskie Studia Wschodnie, 14, 2010, Strony 203 - 206
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Valentina V. Latypova, Polâki na Ûžnom Urale XVII–načalo XX veka. Očerki istoriko-kulturnogo naslediâ
Wrocławskie Studia Wschodnie, 14, 2010, Strony 206 - 208
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Jan Fitzke, Z Wołynia 1936–1939. Fragmenty spuścizny piśmienniczej
Wrocławskie Studia Wschodnie, 14, 2010, Strony 209 - 210
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Iova Šenavičienė, Lietuvos katlikų dvasininkija 1863metų sukilimo išvakarėse, Nakład: Lietuvos Istorios Institutas. Vilnius 2010, ss. 352, ilustracje,bibliografia, streszczenia: angielskie i polskie
Wrocławskie Studia Wschodnie, 15, 2011, Strony 197 - 200
Pobierz artykuł PDF
Polscy badacze Azji Środkowej
Wrocławskie Studia Wschodnie, 17, 2013, Strony 195 - 235
Pobierz artykuł PDF
Kaźń profesorów lwowskich
Wrocławskie Studia Wschodnie, 19, 2015, Strony 221 - 227
Pobierz artykuł PDF
Страта львівських професорів
Wrocławskie Studia Wschodnie, 19, 2015, Strony 229 - 236
Pobierz artykuł PDF
The massacre of the Lviv professors
Wrocławskie Studia Wschodnie, 19, 2015, Strony 237 - 244
Pobierz artykuł PDF
Stanisław Pilat 1881–1941 — technolog naftowy z Politechniki Lwowskiej
Wrocławskie Studia Wschodnie, 19, 2015, Strony 245 - 262
Pobierz artykuł PDF
François Auguste Thesby De Belcour, „Dziennik oficera w służbie konfederacji barskiej i syberyjskiego zesłania”
Wrocławskie Studia Wschodnie, 21, 2017, Strony 305 - 308
Pobierz artykuł PDF