Artykuły:
Antropologia biblijna ciała i cielesności
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Ciało cielesne, Strony 61 - 82
Pobierz artykuł PDF
Funkcja mitu, opowiadania i bajki w kulturze krajowców Melanezji
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Mit, prawda, imaginacja, Strony 61 - 78
Pobierz artykuł PDF
Pieniądze i bogactwo w czasach biblijnych
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Monety, banknoty i inne środki wymiany, Strony 7 - 18
Pobierz artykuł PDF
Obyczajowość kobieca w dawnym Izraelu
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Tabu, etykieta, dobre obyczaje, Strony 43 - 65
Pobierz artykuł PDF
Apokaliptyczne scenariusze końca świata
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, Strony 45 - 65
Pobierz artykuł PDF
Transcendentalny aspekt masek na Melanezji
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Maski, twarze, pyski, Strony 95 - 109
Pobierz artykuł PDF
Życie skazańców na Sachalinie w relacjach Agnellusa Kowarza
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy, Strony 115 - 127
Pobierz artykuł PDF
Bogactwo w dawnym Izraelu
Colloquia Anthropologica et Communicativa, O rzeczach zbędnych, zagubionych i zmarnowanych, Strony 9 - 22
Pobierz artykuł PDF
Potwory, demony i straszydła w dawnym Izraelu
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Strach, wstręt, wstyd i inne fobie, Strony 109 - 124
Pobierz artykuł PDF
Rewolucja pożera własne dzieci
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Zmiany, metamorfozy, rewolucje, Strony 7 - 23
Pobierz artykuł PDF
Góry w ujęciu biblijnym
Góry, Literatura, Kultura, 8, 2014, Strony 11 - 26
Pobierz artykuł PDF
Góry w ujęciu transcendentnym
Góry, Literatura, Kultura, 11, 2017, Strony 451 - 463
Pobierz artykuł PDF
Wieści o zagrożeniu mongolskim
Wrocławskie Studia Wschodnie, 12, 2008, Strony 9 - 36
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Paweł Grabczak, Seminaria duchowne łucko-żytomierskiej diecezji w latach 1798– 1842, Biały Dunajec–Ostróg 2006
Wrocławskie Studia Wschodnie, 12, 2008, Strony 328 - 332
Pobierz artykuł PDF
Benedykt Polak — największy polski podróżnik w średniowieczu
Wrocławskie Studia Wschodnie, 15, 2011, Strony 9 - 28
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: W poszukiwaniu polskich grobów w Japonii, red. Ewa Pałasz-Rutkowska, red. wersji japońskiej Inaba Chiharu, red. wersji angielskiej Thaddeus Marecki, Warszawa 2010, ss. 258
Wrocławskie Studia Wschodnie, 15, 2011, Strony 190 - 193
Pobierz artykuł PDF
„Opolski Rocznik Muzealny” XVIII, cz. 1. Muzeum w  Opolu 1900–2010, red. Urszula Zajączkowska, Opole 2011, ss. 209; cz. 2.  Elżbieta Dworzak, Małgorzata Goc, Pochodzenie terytorialne ludności napływowej i geografia powojennych osiedleń na wsi opolskiej. Zestawienie danych źródłowych z  zachowanych rejestrów osiedlonych i  protokołów przekazania gospodarstw, Opole 2011, ss. 493
Wrocławskie Studia Wschodnie, 17, 2013, Strony 284 - 286
Pobierz artykuł PDF
Grzegorz Pełczyński, Ewangelikalizm w  Rosji XIX–XX wiek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012, ss. 261
Wrocławskie Studia Wschodnie, 17, 2013, Strony 294 - 296
Pobierz artykuł PDF
Kresowianie na Śląsku Opolskim, red. Maria Kalczyńska, przy współpracy Krystyny Rostockiej i Elżbiety Treli- Mazur, Politechnika Opolska, „ Studia i Materiały”, z. 284, Opole 2011, ss. 391
Wrocławskie Studia Wschodnie, 17, 2013, Strony 305 - 306
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Lucjan Jurkiewicz, Opis podróży i pobytu na Sachalinie
Wrocławskie Studia Wschodnie, 19, 2015, Strony 290 - 292
Pobierz artykuł PDF