Artykuły:
Ruch konserwatywny wobec kwestii ukraińskiej w końcowym okresie rządów namiestnika Andrzeja hr. Potockiego 1906–1908
Wrocławskie Studia Wschodnie, 16, 2012, Strony 89 - 109
Pobierz artykuł PDF
Rcenzja: Jacek Pietrzak, Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Ośrodki — instytucje — organizacje, Łódź 2012, ss. 572
Wrocławskie Studia Wschodnie, 16, 2012, Strony 287 - 289
Pobierz artykuł PDF
Andrzej B. Pernal, Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648–1659, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, ss. 392
Wrocławskie Studia Wschodnie, 17, 2013, Strony 310 - 312
Pobierz artykuł PDF
Od pierwszych demokratycznych wyborów do Rady Państwa do upadku namiestnika Michała Bobrzyńskiego. Konserwatyści wobec kwestii ukraińskiej w Galicji w latach 1911– 1913
Wrocławskie Studia Wschodnie, 19, 2015, Strony 77 - 96
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Marek Koprowski, Inna Ukraina: Zakarpacie — tu się zaczyna i kończy Europa
Wrocławskie Studia Wschodnie, 19, 2015, Strony 300 - 301
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Kazimierz Krajewski, Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
Wrocławskie Studia Wschodnie, 19, 2015, Strony 302 - 304
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Norman Davies, Szlak Nadziei. Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty
Wrocławskie Studia Wschodnie, Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 313 - 315
Pobierz artykuł PDF
Artur Bata, „W cieniu Tryzuba”
Wrocławskie Studia Wschodnie, 21, 2017, Strony 320 - 322
Pobierz artykuł PDF
Kasper Weigel 1880–1941 — profesor i rektor Politechniki Lwowskiej
Wrocławskie Studia Wschodnie, 23, 2019, Strony 191 - 204
Pobierz artykuł PDF