Volver a los detalles del artículo EWA KRYSTYNA KULAK, Kształtowanie się poczucia tożsamości Katalończyków na podstawie piśmiennictwa okresu odrodzenia kulturalnego i narodowego (XIX w.–początek XX w.), Kraków, TAiWPN Universitas, 2016, 664 pp. Descargar Descargar PDF