• EWA KRYSTYNA KULAK, Kształtowanie się poczucia tożsamości Katalończyków na podstawie piśmiennictwa okresu odrodzenia kulturalnego i narodowego (XIX w.–początek XX w.), Kraków, TAiWPN Universitas, 2016, 664 pp.

EWA KRYSTYNA KULAK, Kształtowanie się poczucia tożsamości Katalończyków na podstawie piśmiennictwa okresu odrodzenia kulturalnego i narodowego (XIX w.–początek XX w.), Kraków, TAiWPN Universitas, 2016, 664 pp.

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-2546.28.18
Marcin Kurek
Google Scholar Marcin Kurek
Publikacja:

Estudios Hispánicos Tom 28 (2020)

Strony od 161 do 164
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.