Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

Estudios Hispánicos jest czasopismem redagowanym przez pracowników Zakładu Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukazuje się wyłącznie po hiszpańsku (lub w innych językach romańskich Półwyspu Iberyjskiego). Pismo jest rocznikiem o objętości około 200 stron. Na każdy numer składają się niepublikowane wcześniej artykuły naukowe (w niektórych elementach podzielone na monograficzne działy), artykuły recenzyjne oraz recenzje.

Celem pisma jest rozwój i rozpowszechnianie wiedzy naukowej dotyczącej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej w dziedzinach literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, dydaktyki języków obcych, przekładoznawstwa oraz studiów kulturowych.

Wszystkie zgłoszone artykuły poddawane są ocenie w procesie zewnętrznej, anonimowej recenzji (double-blind review) (zob. Procedura recenzji). Każdy zgłaszany tekst powinien posiadać tytuł, streszczenie i słowa klucze w języku angielskim, zaś Autor powinien zredagować tekst zgodnie z Normami redakcyjnymi (zob. Dla autorów). Artykuły publikowane są w kolejności zgłoszeń.

Recenzje książek publikowanych w ostatnich latach są zamawiane przez Redakcję, chociaż przyjmowane są również niezamawiane teksty. Recenzje nie są poddawane procesowi recenzji zewnętrznej.

Indeksowanie

Abstrakty artykułów opublikowanych w Estudios Hispánicos znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), są indeksowane w ERIH PLUS, DIALNET, MIAR, Linguistic Bibliography, a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals Estudios Hispánicos są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

Liczba punktów: 70

(Wykaz czasopism naukowych, Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r.)

 

E-ISSN: 2545-0980

ISSN: 2084-2546