• Lower Cretaceous crinoids Crinoidea, Echinodermata from the Pieniny Klippen Belt of Slovakia

Lower Cretaceous crinoids Crinoidea, Echinodermata from the Pieniny Klippen Belt of Slovakia

Dawid Trzęsiok
Google Scholar Dawid Trzęsiok
Publikacja:

Abstrakt

In this paper I report numerous crinoids belonging to isocrinids Isocrinida, phyllocrinids Phyllocrinidae and sclerocrinids Sclerocrinidae from the Lower Cretaceous sediments of the Pieniny Klippen Belt in Slovakia. Taphonomy, palaeoecology and palaeoenvironment of these crinoids have been shortly discussed.

Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki badań, których przedmiotem były liliowce z osadów dolnej kredy Pienińskiego Pasa Skałkowego na terenie Słowacji. W osadach tych stwierdzono bardzo bogatą i zróżnicowaną faunę liliowców, należących głównie do izokrynidów Isocrinida, fyllokrynidów Phyllocrinidae oraz sklerokrynidów Sclerocrinidae. Pokrótce zostaje również poruszone zagadnienie tafonomii, paleoekologii oraz paleośrodowiska udokumentowanych liliowców.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.