Komitet Redakcyjny

 

Dr Anna Pietranik – redaktor naczelny

Dr Jakub Kierczak – sekretarz redakcji