Applied mineralogy in characterization of materials from the post-Cistercian Abbey in Lubiąż

Autor

  • Wojciech Bartz
  • Maria Gąsior
  • Jakub Kierczak

Słowa kluczowe:

Cistercian, Lubiąż Abbey, Leubus Abbey, dimension stone, “red nodular limestone, ” “Swedish limestone, ” stuccoes, plasterwork, applied mineralogy

Abstrakt

This paper overviews the use of natural dimension stones, stuccoes and plasterworks in the post-Cistercian Abbey complex in Lubiąż syn. Leubus Abbey. It is a prestigious engineering work of Baroque architecture, with remnants of Romanesque and Gothic foundations, one of the largest sacral architectural complexes in the world. Geologists often contribute to solving specific questions in the field of archaeology, art history and conservation, and some problems related to renovation aspects cannot be solved without the assistance of applied sciences. Thus, the article provides some information on the so called “red nodular limestone” and “Swedish limestone,” decorating the abbatial church of the Assumption of the Virgin Mary. Additionally, a short characteristics of mineralogy of the stuccoes and plasters, related to their function, is presented.

Praca przedstawia przykłady zastosowania kamienia naturalnego, sztukaterii i zapraw tynkarskich w pocysterskim kompleksie architektonicznym w Lubiążu. Jest to perła barokowej sztuki, z zachowanymi reliktami założeń romańskich i gotyckich. Jednocześnie jest to jeden z największych zachowanych obiektów sakralnych na świecie. Wkład geologów w rozwiązywanie problemów z pogranicza archeologii, historii sztuki i konserwacji jest niezaprzeczalny. Poprawna renowacja dzieł sztuki wymaga wiedzy z obszaru nauk stosowanych. Stąd w niniejszej pracy zawarliśmy wiele informacji na temat tzw.
czerwonych wapieni bulastych oraz wapieni szwedzkich, zastosowanych w detalu architektonicznym klasztornego kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W pracy przedstawiono również krótką charakterystykę mineralogiczną sztukaterii i zapraw tynkarskich, w powiązaniu z ich funkcją.

Pobrania

Opublikowane

2014-06-06

Numer

Dział

Artykuły [1058]