O czasopiśmie

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISSN: 2084-252X

Indeksacja

  • CNS
  • Erih

Kontakt do redakcji

Aktualny numer