O czasopiśmie

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/niemwr

 

ISSN: 2084-252X
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISSN: 2084-252X

Indeksacja

  • CNS
  • Erih