• Recenzja: Polak z wizytą u sąsiadów Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956–1989, red. Włodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Warszawa 2010, ss. 315

Recenzja: Polak z wizytą u sąsiadów Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956–1989, red. Włodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Warszawa 2010, ss. 315

Beata Rzeszotnik
Google Scholar Beata Rzeszotnik
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.