Tom 20 (2012): 20, 2012

Artykuły [1063]

Instytuty Polskie w Niemczech — historia i współczesność
20, 2012, Strony 11 - 27
Przesłanki zjednoczenia Europy według Juliusza Mieroszewskiego i „Kultury”
20, 2012, Strony 29 - 46
Afera Uwe Barschela
20, 2012, Strony 47 - 62
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pozycja ustrojowa Bundestagu w sprawach związanych z członkostwem Republiki Federalnej Niemiec w Unii Europejskiej
20, 2012, Strony 63 - 81
Misja wojskowa Bundeswehry w Afganistanie
20, 2012, Strony 83 - 96
Ukraina w niemieckiej koncepcji „Nowej Polityki Wschodniej” Unii Europejskiej
20, 2012, Strony 97 - 116
Niemiecki Atomausstieg. Uwarunkowania decyzji o rezygnacji RFN z energetyki jądrowej i jej wpływ na relacje polsko-niemieckie
20, 2012, Strony 117 - 138
Proces Artura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w świetle prasy polskiej
20, 2012, Strony 139 - 152
Visual history w świetle niemieckiego dyskursu o pamięci zbiorowej
20, 2012, Strony 153 - 166
Mitologizowanie historii w filmach Josepha Vilsmaiera. Analiza wybranych przykładów
20, 2012, Strony 167 - 181
Recenzja: Dolnośląski as przestworzy Manfred von Richthofen, Wspomnienia Czerwonego Barona. Niezwykłe dokonania asa lotnictwa, przeł. Jerzy Pasieka, Wrocław 2011, ss. 162
20, 2012, Strony 185 - 186
Recenzja: Dwójka wobec hitlerowskich Niemiec Leszek Gondek, Wywiad polski w III Rzeszy. Sukcesy i porażki, Warszawa 2011, ss. 292
20, 2012, Strony 186 - 188
Na tropie nazistowskich zbrodniarzy Guy Walters, Ścigając zło, przeł. Tomasz Łuczak, Warszawa 2011, ss. 493
20, 2012, Strony 188 - 190
Recenzja: Zachodnioniemiecka dyplomacja w cieniu swastyki Eckart Conze, Norbert Frei, Peter Hayes, Moshe Zimmermann, Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, Bonn 2011, ss. 879
20, 2012, Strony 190 - 192
Recenzja: Polak z wizytą u sąsiadów Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956–1989, red. Włodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Warszawa 2010, ss. 315
20, 2012, Strony 192 - 194
Recenzja: PRL i NRD bez oparów absurdu Małgorzata Mazurek, Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych, Warszawa 2005, ss. 304; Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945– 1989, Warszawa 2010, ss. 242; Antropologia niedoboru w NRD i PRL 1971–1989, Wrocław 2010, ss. 150
20, 2012, Strony 194 - 198
Recenzja: Refleksja nad historią Stasi Jens Gieseke, Die Stasi 1945–1990, München 2011, ss. 359
20, 2012, Strony 198 - 199
Recenzja: Człowiek z grodu o siedmiu wieżach Peter Merseburger, Willy Brandt 1913–1992. Wizjoner i realista, przeł. Anna Wziątek, Poznań 2011, ss. 706
20, 2012, Strony 199 - 200
Recenzja: O drodze ku normalności Joachim Trenkner, Paulina Gulińska-Jurgiel, Niemieckie lustro, przeł. Anna Szyba, Warszawa 2011, ss. 204
20, 2012, Strony 201 - 202
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Ostpolitik François Mitterranda — stanowisko Francji wobec zjednoczenia Niemiec La diplomatie française face à l’unification allemande, d’après des archives inédites présentées par Maurice Vaïsse et Christian Wenkel, Paris 2011, ss. 398
20, 2012, Strony 203 - 204
Recenzja: Rozmowy o minionym stuleciu Helmut Schmidt, Fritz Stern, Unser Jahrhundert. Ein Gespräch, München 2011, ss. 287
20, 2012, Strony 204 - 206
Recenzja: „Nowe” obszary polityki zagranicznej RFN Deutsche Außenpolitik. Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen und Normen, hrsg. von Thomas Jäger, Alexander Höse, Kai Oppermann, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage,Wiesbaden 2011, ss. 768
20, 2012, Strony 206 - 208
Recenzja: Republika Federalna Niemiec — trzecie zjednoczenie? Piotr Buras, Muzułmanie i inni Niemcy. Republika Berlińska wymyśla się na nowo, Warszawa 2011, ss. 216
20, 2012, Strony 208 - 209
Recenzja: Partie niemieckie w cieniu „wielkiej koalicji” i kryzysu gospodarczego Oskar Niedermayer Hrsg., Die Parteien nach der Bundestagswahl 2009, Wiesbaden 2011, ss. 357
20, 2012, Strony 209 - 212
Pod znakiem rocznicy. Polsko-Niemieckie Forum w Berlinie
20, 2012, Strony 215 - 217
Nieznany obraz „Festung Breslau”
20, 2012, Strony 217 - 219
Młodzi judaiści w Warszawie
20, 2012, Strony 219 - 220
Mieć 17 lat — młodość w Niemczech
20, 2012, Strony 220 - 221
Trójkąt Weimarski: nowa wizja, stare pytania
20, 2012, Strony 222 - 224
Berlińska wystawa o historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa
20, 2012, Strony 224 - 226
Weimar Triangle Network w Genshagen
20, 2012, Strony 227 - 228
Socjaldemokratyczne perspektywy dla Europy Środkowo-Wschodniej
20, 2012, Strony 228 - 230
Jubileusz wrocławskiego Centrum im. Willy’ego Brandta
20, 2012, Strony 230 - 232
Rozprawy habilitacyjne i doktorskie obronione w Zakładzie Badań Niemcoznawczych Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr
20, 2012, Strony 233 - 236