• Recenzja: Ostpolitik François Mitterranda — stanowisko Francji wobec zjednoczenia Niemiec La diplomatie française face à l’unification allemande, d’après des archives inédites présentées par Maurice Vaïsse et Christian Wenkel, Paris 2011, ss. 398

Recenzja: Ostpolitik François Mitterranda — stanowisko Francji wobec zjednoczenia Niemiec La diplomatie française face à l’unification allemande, d’après des archives inédites présentées par Maurice Vaïsse et Christian Wenkel, Paris 2011, ss. 398

Michał Wiącek
Google Scholar Michał Wiącek
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.