• Recenzja: Człowiek z grodu o siedmiu wieżach Peter Merseburger, Willy Brandt 1913–1992. Wizjoner i realista, przeł. Anna Wziątek, Poznań 2011, ss. 706

Recenzja: Człowiek z grodu o siedmiu wieżach Peter Merseburger, Willy Brandt 1913–1992. Wizjoner i realista, przeł. Anna Wziątek, Poznań 2011, ss. 706

Teofil Moskal
Google Scholar Teofil Moskal
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.