• Recenzja: „Nowe” obszary polityki zagranicznej RFN Deutsche Außenpolitik. Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen und Normen, hrsg. von Thomas Jäger, Alexander Höse, Kai Oppermann, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage,Wiesbaden 2011, ss. 768

Recenzja: „Nowe” obszary polityki zagranicznej RFN Deutsche Außenpolitik. Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen und Normen, hrsg. von Thomas Jäger, Alexander Höse, Kai Oppermann, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage,Wiesbaden 2011, ss. 768

Helena Wyligała
Google Scholar Helena Wyligała
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.