• Weak-type inequality for the martingale square function and a related characterization of Hilbert spaces

Weak-type inequality for the martingale square function and a related characterization of Hilbert spaces

Adam Osękowski
Google Scholar Adam Osękowski
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.