• Green function for gradient perturbation of unimodal Lévy processes

Green function for gradient perturbation of unimodal Lévy processes

DOI: https://doi.org/10.19195/0208-4147.37.1.5
Tomasz Grzywny
Google Scholar Tomasz Grzywny
Tomasz Jakubowski
Google Scholar Tomasz Jakubowski
Grzegorz Żurek
Google Scholar Grzegorz Żurek
Publikacja:

Abstrakt

GREEN FUNCTION FOR GRADIENT PERTURBATION OF UNIMODAL LÉVY PROCESSES

We prove that the Green function of a generator of isotropic unimodal Lévy processes with the weak lower scaling order greater thanone and the Green function of its gradient perturbations are comparable for bounded smooth open sets if the drift function is from an appropriate Kato class.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.