• On the order of approximation in the random central limit theorem for m-dependent random variables

On the order of approximation in the random central limit theorem for m-dependent random variables

B. L. S. Prakasa Rao
Google Scholar B. L. S. Prakasa Rao
M. Sreehari
Google Scholar M. Sreehari
Publikacja:

Abstrakt

We consider a random number Nn of m-dependent random variables Xk with a common distribution and the partial sums SNn = ∑Nn j=1 Xj , where the random variable Nn is independent of the sequence of random variables {Xk; k ≥ 1} for every n ≥ 1. Under certain conditions on the random variables Xk and Nn; we obtain the limit distribution of the sequence SNn and the corresponding rate of convergence after suitable normalization.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.