Wróć do szczegółów artykułu Małgorzata Minkowska, „Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2020, 287 ss., tabl.
Pobierz