• Małgorzata Minkowska, „Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2020, 287 ss., tabl.

Małgorzata Minkowska, „Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2020, 287 ss., tabl.

DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.16
Anna Żbikowska-Migoń
Google Scholar Anna Żbikowska-Migoń
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.