Tom 65 (2021)

Artykuły

Egzemplarz drugiego wydania „De humani corporis fabrica” Andreasa Vesaliusa (Bazylea 1555) w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie. Część I. W zbiorach Ezechiasa i Georga Reichów (II połowa XVI wieku – początek XVII wieku)
Strony 5-28
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Diary notes of Matthias Stoius in “Almanach Novum” (1552–1562)
Strony 29-47
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Księgozbiór księdza Stefana Baranowicza, proboszcza parafii knyszyńskiej (1711–1729) w diecezji wileńskiej
Strony 49-67
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Understanding and motivation for reading in eighteenth-century Finland
Strony 69-78
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Professional publishing and Lithuanian books in the first two-thirds of the 19th century in Lithuania: The case of the Zawadzki firm
Strony 79-95
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dystrybucja wydawnictw stowarzyszenia Hałycko-Ruska Matyca w połowie XIX wieku: organizacja, wyniki, oceny społeczne
Strony 97-120
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Działalność Rady Książki w Polsce w latach 1937–1939
Strony 121-144
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Początki egzemplarza obowiązkowego druków w realiach pierwszych miesięcy funkcjonowania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku
Strony 145-161
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Literatura dla dzieci w języku kaszubskim: książki i ich czytelnicy
Strony 163-182
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Partnerstwa artystyczne w polskiej branży wydawniczej i reklamowej pierwszej połowy XX wieku
Strony 183-228
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prostota, czytelność, pomysł i oryginalność w projektowaniu książki. Cztery zasady Janusza Górskiego
Strony 229-252
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przyjemność czytania, udręka wyboru. O niektórych technologiach wykrywalności i rekomendacji książek w sieci
Strony 253-269
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wystawy i katalogi wystaw muzealnych jako źródła informacji w muzeum (na marginesie wystawy „Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu)
Strony 271-291
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Usługi zdalnej komunikacji bibliotekarza z czytelnikiem jako przykład narzędzi wspierających warsztat badawczy użytkownika biblioteki
Strony 293-306
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Informacyjna, dokumentacyjna i poznawcza rola bibliografii zawartości czasopism lokalnych (na przykładzie bibliografii zawartości „Zeszytów Żagańskich”)
Strony 309-330
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Recenzje

Małgorzata Minkowska, „Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2020, 287 ss., tabl.
Strony 333-334
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie”. Tomy 1–8. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994–2018: T. 1, cz. 1: „XV wiek”, oprac. T. Komender, cz. 2: „XVI wiek: Lit. A”, oprac. T. Komender, 1994, 534 ss.; T. 2: „Lit. B.”, cz. 1—2., oprac. T. Komender, H. Mieczkowska, 1998, 944 ss.; T. 3: „Lit. C–E”, pod red. H. Mieczkowskiej, 2007, 921 ss., tabl.; T. 4: „Lit. F–K”, pod red. H. Mieczkowskiej, 2011, 1000 ss.; T. 5: „Lit. L–O”, pod red. H. Mieczkowskiej, 2015, 846 ss., tabl.; T. 6: „Lit. P–Ska”, pod red. H. Mieczkowskiej, 2016, 826 ss., tabl.; T. 7: „Lit. Sla–Ż, Addenda”, pod red. H. Mieczkowskiej, 2017, 801 ss., tabl.; T. 8: „Zbiorczy indeks proweniencyjny”, pod red. nauk. M. Cubrzyńskiej-Leonarczyk, 2018, 513 ss.
Strony 334-343
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Michał Spandowski, “Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland”, in collaboration with Sławomir Szyller, descriptions of bookbindings prepared by Maria Brynda, Warsaw: National Library of Poland, 2020, 2 vols., 695+382 pp.
Strony 343-348
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Karl Klaus Walther, „Das Europa der Bibliographen. Von Brunet bis Estreicher”. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2019, 171 ss.
Strony 349-358
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Anna Boguszewska, „Sztuka książki. O kształceniu graficznym w środowisku akademickim Krakowa i Warszawy w latach 1918–1989”, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2020, 235 ss., il.
Strony 359-364
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF