Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 65

Published 30 grudnia 2021

Issue description

W 65 tomie „Roczników Bibliotecznych” znalazły się artykuły dotyczące dziejów i współczesności kultury książki i komunikacji piśmiennej, zarówno w kontekście polskim, jak i międzynarodowym. Na tematykę historyczną złożyły się m.in. artykuł przybliżający zawiłe losy jednego z egzemplarzy słynnego De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa w rękach jego pierwszych właścicieli Ezechiasa i Georga młodszego Reichów od drugiej połowy XVI wieku po początek kolejnego stulecia, a także teksty poświęcone kolejno: działalności wydawniczej w Wilnie w pierwszej połowie XIX wieku, bibliotekom i bibliotekarstwu na Białostocczyźnie w pierwszej połowie XVIII i na Lubelszczyźnie w 1944 r., funkcjonowaniu Rady Książki w Polsce w latach 1937-1939 oraz polskiemu projektowaniu graficznemu w pierwszej połowie XX w. Tematykę współczesną reprezentują m.in. artykuły poświęcone warsztatowi twórczemu projektanta, edytora i wydawcy – Janusza Górskiego, rynkowi kaszubskiej książki dla dzieci oraz roli Internetu w promocji i rekomendacji książek.

Artykuły

Recenzje