• Dystrybucja wydawnictw stowarzyszenia Hałycko-Ruska Matyca w połowie XIX wieku: organizacja, wyniki, oceny społeczne

Dystrybucja wydawnictw stowarzyszenia Hałycko-Ruska Matyca w połowie XIX wieku: organizacja, wyniki, oceny społeczne

DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.6
Oleksandr Sedliar
Google Scholar Oleksandr Sedliar
Publikacja:

Abstrakt

Tematyka publikacji Hałycko-Ruskiej Matycy. Dystrybucja tych publikacji od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych XIX wieku. Księgarnie i prywatni dystrybutorzy. Statystyka książek towarzystwa wydanych w latach 1864–1873. Rola księgarni Instytutu Stauropigialnego. Reakcja Rusinów galicyjskich na rozpowszechnianie książek Matycy. 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.