Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Redakcja

Redaktor naczelny: 
Maciej Matwijów (Uniwersytet Wrocławski)
maciej.matwijow@uwr.edu.pl
https://orcid.org/0000-0002-2288-6143

Zastępca redaktora naczelnego:
Agnieszka Wandel (Uniwersytet Wrocławski) 
agnieszka.wandel@uwr.edu.pl
https://orcid.org/0000-0001-7248-6503

Redaktor tematyczny:
Anna Łach (Uniwersytet Wrocławski)
anna.lach@uwr.edu.pl
https://orcid.org/0000-0001-5137-8650

Redaktor tekstów w języku angielskim:
Anna Cisło (Uniwersytet Wrocławski) 
anna.cislo@uwr.edu.pl
https://orcid.org/0000-0002-7134-7269

 

Sekretarz redakcji:
Tomasz Dziurdzia (Uniwersytet Wrocławski)
tomasz.dziurdzia@uwr.edu.pl
https://orcid.org/0000-0002-7979-3466

 

Adres redakcji:
50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 9/13
Instytut Nauk o Informacji i Mediach
Uniwersytetu Wrocławskiego
e-mail: roczniki.biblioteczne@uwr.edu.pl