Polityka wydawnicza

Open access

Roczniki Biblioteczne to czasopismo o otwartym dostępie, co oznacza, że cała treść jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników lub ich instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub umieszczać linki do pełnych tekstów artykułów lub używać ich w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez wcześniejszego uzyskania zgody wydawcy lub autorów. Czasopismo nie stosuje okresu embargo i nie wymaga rejestracji w celu uzyskania dostępu do opublikowanych artykułów. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI.

Prawa autorskie

Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Treść licencji jest dostępna pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl.

Licencja ta pozwala na kopiowanie, rozpowszechnianie i adaptowanie opublikowanych treści pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany.

Autorzy zachowują prawa majątkowe do swoich artykułów i udzielają Wydawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na publikację artykułu.

Repozytoria i archiwizacja

„Roczniki Biblioteczne” zezwalają autorom archiwizować swoje teksty w wersji preprint, postprint oraz ostatecznej wersji opublikowanej w czasopiśmie, pod warunkiem wskazania „Roczników Bibliotecznych” jako miejsca pierwotnej publikacji tekstu.
Czasopismo jest archiwizowane w Bibliotece Narodowej, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
 
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0080-3626
e-ISSN: 2720-1023
10.19195/0080-3626
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego
50-137 Wrocław
pl. Uniwersytecki 9/13
e-mail: roczniki.biblioteczne@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • DOAJ
  • EBSCO
  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • Book History Online