O czasopiśmie

Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej są polskim czasopismem naukowym z zakresu nauki o książce (bibliologii) i bibliotekoznawstwa. Pismo publikuje oryginalne prace naukowe, materiały źródłowe, recenzje publikacji specjalistycznych oraz sprawozdania z życia naukowego, odnoszące się zarówno do problematyki polskiej, jak i międzynarodowej, głównie w kontekście środkowoeuropejskim. 

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0080-3626
e-ISSN: 2720-1023
10.19195/0080-3626
Licencja

Indeksacja

  • DOAJ
  • EBSCO
  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • Book History Online

Kontakt do redakcji

Instytut Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego
50-137 Wrocław
pl. Uniwersytecki 9/13
e-mail: roczniki.biblioteczne@uwr.edu.pl

Aktualny numer

Tom 67 (2023)

Na 67 tom „Roczników Bibliotecznych” złożyło się trzynaście artykułów, z których siedem to publikowane po raz pierwszy opracowania poświęcone edytorstwu i produkcji dawnej książki w XVII oraz XVIII wieku w Portugalii i Polsce, powojennym dziejom polskiego księgoznawstwa oraz relacjom między komunikacją piśmienną a ideologią w XIX i XX wieku, takim jak wykorzystanie druków efemerycznych do propagandy ideologii komunistycznej w Polsce czy kształtowanie centralnego zakupu czasopism dla szkół w pierwszych latach po II wojnie światowej. Pozostałe sześć artykułów to reedycje tekstów opublikowanych w 60 tomie „Roczników Bibliotecznych” (2016) w tłumaczeniu na język angielski. Są to teksty czołowych polskich bibliologów poświęcone dorobkowi polskiej nauki o książce po 1945 roku w jej najważniejszych obszarach badawczych (dzieje bibliotek i ruchu wydawniczego, teoria nauki o książce, historia i teoria bibliotekoznawstwa, typologia książki i jej rodzaje) oraz udziałowi akademickiego bibliotekoznawstwa w rozwoju dyscypliny. Redakcja żywi nadzieję, że przekład tych artykułów na język angielski przyczyni się do rozpropagowania osiągnięć polskiej bibliologii w międzynarodowym środowisku naukowym.

Czytaj więcej