O czasopiśmie

Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej są polskim czasopismem naukowym z zakresu nauki o książce (bibliologii) i bibliotekoznawstwa. Pismo publikuje oryginalne prace naukowe, materiały źródłowe, recenzje publikacji specjalistycznych oraz sprawozdania z życia naukowego, odnoszące się zarówno do problematyki polskiej, jak i międzynarodowej, głównie w kontekście środkowoeuropejskim. 

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0080-3626
e-ISSN: 2720-1023
10.19195/0080-3626
Licencja

Indeksacja

  • DOAJ
  • EBSCO
  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • Book History Online

Kontakt do redakcji

Instytut Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego
50-137 Wrocław
pl. Uniwersytecki 9/13
e-mail: roczniki.biblioteczne@uwr.edu.pl

Aktualny numer

Tom 66

Na 66 tom „Roczników Bibliotecznych” składają się artykuły dotyczące zarówno historii, jak i współczesności kultury książki i komunikacji piśmiennej. Tematykę historyczną reprezentują teksty, wśród których czytelnik znajdzie omówienie dziewiętnastowiecznych dziejów egzemplarza De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa z 1566 roku ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej oraz pracę o szesnastowiecznym sztambuchu jednego z mieszczan wrocławskich, stanowiącą przyczynek do poznania kultury intelektualnej ówczesnego patrycjatu wrocławskiego. Zagadnienia historyczne podejmują także artykuły dotyczące socjalistycznych druków propagandowych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku oraz czasopism artystyczno-kulturalnych diaspory ukraińskiej w Niemczech i Włoszech w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku, ukazujące te publikacje w kontekście prezentowanych przez nie poglądów ideologicznych. Warto też zwrócić uwagę na omówienie zjawiska kolekcjonerstwa zabytków sztuki wydawniczej, przedstawione zarówno pod kątem teorii sztuki wydawniczej, jak i dziejów jej kolekcjonerstwa we Wrocławiu od XVI wieku. Tematykę współczesną reprezentują artykuły poświęcone badaniom potrzeb użytkowników bibliotek publicznych, obecnemu od końca XX wieku w przestrzeni internetowej zjawisku tak zwanej fanfikcji oraz relacjom między pisemną formą przekazu twórczości literackiej a jej adaptacjami filmowymi.

Czytaj więcej