Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Profil czasopisma

„Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej” to polskie pismo naukowe. Publikuje oryginalne prace naukowe, materiały źródłowe, recenzje publikacji specjalistycznych oraz sprawozdania z życia naukowego, odnoszące się zarówno do problematyki polskiej, jak i międzynarodowej, głównie w kontekście środkowoeuropejskim. Pismo skierowane jest przede wszystkim do pracowników naukowych zatrudnionych w instytucjach naukowo-badawczych, zajmujących się szeroko pojmowaną problematyką kultury książki. W jego zakres tematyczny wchodzą:

  • teoria i metodologia bibliologii i bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych,
  • historia książki i bibliotek,
  • rozpowszechnianie wiedzy i informacji za pomocą zróżnicowanych kanałów i mediów, zarówno w przeszłości jak i obecnie,
  • współczesne bibliotekarstwo, zwłaszcza w odniesieniu do bibliotek naukowych,
  • kształcenie pracowników książki i bibliotek,
  • działalność wydawnicza i księgarska w kontekście historycznym i współczesnym oraz sztuka książki,
  • sztuka książki;
  • recepcja utworów literackich i innych wytworów kultury piśmiennej.