Profil czasopisma

„Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej” to polskie pismo naukowe. Publikuje oryginalne prace naukowe, materiały źródłowe, recenzje publikacji specjalistycznych oraz sprawozdania z życia naukowego, odnoszące się zarówno do problematyki polskiej, jak i międzynarodowej, głównie w kontekście środkowoeuropejskim. Pismo skierowane jest przede wszystkim do pracowników naukowych zatrudnionych w instytucjach naukowo-badawczych, zajmujących się szeroko pojmowaną problematyką kultury książki. W jego zakres tematyczny wchodzą:

 • teoria i metodologia bibliologii i bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych,
 • historia książki i bibliotek,
 • rozpowszechnianie wiedzy i informacji za pomocą zróżnicowanych kanałów i mediów, zarówno w przeszłości jak i obecnie,
 • współczesne bibliotekarstwo, zwłaszcza w odniesieniu do bibliotek naukowych,
 • kształcenie pracowników książki i bibliotek,
 • działalność wydawnicza i księgarska w kontekście historycznym i współczesnym oraz sztuka książki,
 • sztuka książki;
 • recepcja utworów literackich i innych wytworów kultury piśmiennej.
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0080-3626
e-ISSN: 2720-1023
10.19195/0080-3626
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego
50-137 Wrocław
pl. Uniwersytecki 9/13
e-mail: roczniki.biblioteczne@uwr.edu.pl

Indeksacja

 • DOAJ
 • EBSCO
 • Erih Plus
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Book History Online