Recenzenci

Lista recenzentów opiniujących artykuły nadesłane do „Roczników Bibliotecznych” podawana jest raz na dwa lata.

 

W latach 2020–2021 artykuły nadesłane do „Roczników Bibliotecznych” opiniowali:

 • Arkadiusz Adamczuk (Lublin, Biblioteka Uniwersytecka KUL)
 • Štěpánka Běhalová (Jindřichův, Muzeum Jindřichohradecka)
 • Aleksandra Bek-Koreń (Wrocław, Muzeum Narodowe)
 • Adam Flamma (Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa)
 • Leszek Goetzendorf-Grabowski (Łódź)
 • Jyrki Hakapää (Helsinki, Suomen Akatemia)
 • Anita Has-Tokarz (Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Lucie Heilandová (Praha, Národní knihovna ČR)
 • Elżbieta Herden (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Joanna Kamińska (Katowice, Uniwersytet Śląski)
 • Weronika Karlak (Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka)
 • Rafał Kochanowicz (Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Małgorzata Korczyńska-Derkacz (Wrocław)
 • Janusz Kostecki (Warszawa)
 • Lilia Kowkiel (Kraków, Polska Akademia Nauk)
 • Katarzyna Krzak-Weiss (Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Adela Kuik-Kalinowska (Słupsk, Akademia Pomorska)
 • Piotr Lechowski (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)
 • Hanna Łaskarzewska (Warszawa)
 • Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Ilkka Mäkinen (Tampere, Tampereen yliopisto)
 • Janusz Małłek (Toruń)
 • Halina Mieczkowska (Warszawa)
 • Krzysztof Migoń (Wrocław)
 • Tomasz Moskal, ks. (Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Jacek Mrowczyk (Katowice, Uniwersytet Śląski)
 • Grzegorz Nieć (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
 • Ryszard Nowicki (Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • Natalia Paprocka (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Piotr Pokora (Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Jacek Puchalski (Warszawa, Uniwersytet Warszawski)
 • Ewa Repucho (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Piotr Rypson (Warszawa, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)
 • Jadwiga Sadowska (Warszawa)

 

W latach 2018–2019 artykuły nadesłane do „Roczników Bibliotecznych” opiniowali:

 • Wiesław Babik (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)
 • Paweł Bernacki (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Edward Białek (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Agnieszka Chamera-Nowak (Warszawa, Uniwersytet Warszawski)
 • Sabina Cisek (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)
 • Agnieszka Fluda-Krokos (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
 • Elżbieta Grodek (Hamilton, Ontario, McMaster University)
 • Małgorzata Góralska (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Zofia Jaroszewicz-Pieriesławcew (Olsztyn)
 • Weronika Karlak (Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka)
 • Władysław Marek Kolasa (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
 • Bożena Koredczuk (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Katarzyna Krzak-Weiss (Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Jurij Łabyncew (Moskwa, Institut slavânovedeniâ Rossijskoj akademii nauk)
 • Leszek Misiarczyk (Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Mark Nahotko (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)
 • Grzegorz Nieć (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
 • Ewa Repucho (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Halina Rusińska-Giertych (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Jadwiga Sadowska (Białystok)
 • Michaela Sibylová (Bratysława, Univerzitná Knižnica)
 • Dorota Sidorowicz-Mulak (Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
 • Jiri Travnicek (Praga, Brno, Ústav pro českou literaturu AV České Republiky)
 • Krzysztof Walczak (Kalisz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa)
 • Andrzej Wałkówski (Łódź, Uniwersytet Łódzki)
 • Rafał Wójcik (Poznań, Biblioteka Uniwersytecka)
 • Arkadiusz Wagner (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Jadwiga Woźniak-Kasperek (Warszawa, Uniwersytet Warszawski)
 • Gabriela Žibritová (Bratysława)
 • Elżbieta Barbara Zybert (Warszawa, Uniwersytet Warszawski)
 • Anna Żbikowska-Migoń (Wrocław)

 

W latach 2016–2017 artykuły nadesłane do „Roczników Bibliotecznych” opiniowali:

 • Mariola Antczak (Łódź, Uniwersytet Łódzki)
 • Waldemar Chorążyczewski (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Małgorzata Góralska (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Elżbieta Herden (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Larysa Holovata (Lwów, L’vivs’ka natsional’na naukova biblioteka Ukrayiny imeni Vasylya Stefanyka)
 • Artur Jazdon (Poznań, Biblioteka Uniwersytecka)
 • Marek W. Kolasa (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny)
 • Małgorzata Komza (Wrocław)
 • Małgorzata Korczyńska-Derkacz (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Bożena Koredczuk (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Grażyna Lewandowicz (Warszawa, Biblioteka Narodowa)
 • Yuriy Labyntsev (Moskwa, Rossiyskaya akademiya nauk)
 • Andrzej Mężyński (Warszawa)
 • Halina Mieczkowska (Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Anna Migoń (Wrocław)
 • Krzysztof Migoń (Wrocław)
 • Marek Nahotko (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)
 • Grzegorz Nieć (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
 • Ryszard Nowicki (Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • Elżbieta Pokorzyńska (Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • Halina Rusińska-Giertych (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Jadwiga Sadowska (Białystok, Uniwersytet w Białymstoku)
 • Valentyna Shandra (Kijów, Instytut Historii Ukrainy)
 • Marta Skalska-Zlat (Wrocław)
 • Marta Špániová (Bratislava, Univerzity Komenského)
 • Bogumiła Staniów (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Katarzyna Tałuć (Katowice, Uniwersytet Śląski)
 • Marek Tobera (Warszawa, Uniwersytet Warszawski)
 • Arkadiusz Wagner (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Rościsław Żerelik (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)

 

W latach 2014–2015 artykuły nadesłane do „Roczników Bibliotecznych” opiniowali:

 • Dr Anežka Bad’urová (Praga, Biblioteka Główna Czeskiej Akademii Nauk)
 • Prof. Ewa Danowska (Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • Prof. Anna Gruca (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. Janusz Gruchała (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr Elżbieta Herden (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr Bożena Hojka (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Małgorzata Komza (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Hanna Łaskarzewskia (Warszawa)
 • Prof. Andrzej Mężyński (Warszawa)
 • Halina Mieczkowska (Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka)
 • Prof.  Krzysztof Migoń (Wrocław)
 • Dr Grzegorz Nieć (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny)
 • Dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Prof. Teresa Szostek (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Jakub Tyszkiewicz (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr Arkadiusz Wagner (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

 

W latach 2012–2013 artykuły nadesłane do „Roczników Bibliotecznych” opiniowali:

 • Maria Cubrzyńska-Leonarczyk (Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka)
 • Małgorzata Góralska (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Ewa Jabłońska-Stefanowicz (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • Maria Kocójowa (Kraków)
 • Małgorzata Komza (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Maria Konopka (Kraków)
 • Ewa Kobierska-Maciuszko (Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka)
 • Tomasz Kruszewski (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Janusz Kostecki (Warszawa, Biblioteka Narodowa)
 • Joanna Krauze-Karpińska (Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN)
 • Katarzyna Krzak-Weiss (Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • Maciej Matwijów (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Krzysztof Migoń (Wrocław)
 • Wojciech Mrozowicz (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Arvydas Pacevicius (Vilnius, Uniwersytet Wileński)
 • Urszula Perkowska (Kraków)
 • Andrzej Skrzypczak (Warszawa)
 • Bogumiła Staniów (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Marta Skalska-Zlat (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Ewa Szczęsna (Warszawa, Uniwersytet Warszawski)
 • Marek Tobera (Warszawa, Uniwersytet Warszawski)
 • Arkadiusz Wagner (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Jacek Wiesiołowski (Warszawa, Instytut Historii PAN)
 • Adam Wolański (Warszawa)
 • Grażyna Wrona (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny)
 • Elisabeth Zawisza (Kingston, Ont., Queen’s University)
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0080-3626
e-ISSN: 2720-1023
10.19195/0080-3626
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego
50-137 Wrocław
pl. Uniwersytecki 9/13
e-mail: roczniki.biblioteczne@uwr.edu.pl

Indeksacja

 • DOAJ
 • EBSCO
 • Erih Plus
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Book History Online