Recenzenci

Recenzenci opiniujący artykuły nadsyłane do redakcji „Roczników Bibliotecznych” w latach 2009-2011: Barbara Bieńkowska, Józef Budzyński, Henryk Bułhak, Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, Maria Kocójowa, Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Janusz Kostecki, Magdalena Kwiatkowska, Anna Mańko-Matysiak, Maciej Matwijów, Andrzej Mężyński, Krzysztof Migoń, Wojciech Mrozowicz, Zbigniew Nowak, Andrzej Skrzypczak, Bogumiła Staniów, Andrzej Tomaszewski, Wiesław Wydra, Anna Zdanowicz, Elżbieta Barbara Zybert.

Wszystkie teksty przeznaczone do działów Artykuły i Materiały są recenzowane. Pierwszej oceny dokonują członkowie Komitetu Redakcyjnego, a po ich pozytywnej opinii teksty są oceniane przez dwu recenzentów zewnętrznych. Formularz recenzji opublikowany jest na stronie internetowej czasopisma (www. rocznikibiblioteczne.edu.pl). Po uzyskaniu recenzji Redakcja podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu tekstu, przyjęciu do druku lub odesłaniu go autorowi do poprawienia wraz ze wskazaniem zaleceń recenzentów, których tożsamość nie jest znana autorowi.