• Informacyjna, dokumentacyjna i poznawcza rola bibliografii zawartości czasopism lokalnych (na przykładzie bibliografii zawartości „Zeszytów Żagańskich”)

Informacyjna, dokumentacyjna i poznawcza rola bibliografii zawartości czasopism lokalnych (na przykładzie bibliografii zawartości „Zeszytów Żagańskich”)

DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.15
Jakub Maciej Łubocki
Google Scholar Jakub Maciej Łubocki
Publikacja:

Abstrakt

Bibliografia zawartości czasopism jako rodzaj spisu bibliograficznego. Bieżąca ogólna bibliografia zawartości czasopism w Polsce. Korzyści powstałe na marginesie tworzenia bibliografii zawartości „Zeszytów Żagańskich”. Dokumentacyjny i poznawczy sens publikowania bibliografii zawartości czasopism regionalnych i lokalnych. Układ bibliografii zawartości „Zeszytów Żagańskich” jako wzorzec układu bibliografii zawartości czasopisma regionalnego/lokalnego. Program prac dokumentacyjnych dla Żagania i ziemi żagańskiej 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.