Artykuły i materiały

Tom 65 (2021)

Usługi zdalnej komunikacji bibliotekarza z czytelnikiem jako przykład narzędzi wspierających warsztat badawczy użytkownika biblioteki

Monika Orzoł

Strony: 293-306

PDF

Abstrakt

Funkcje „Zapytaj bibliotekarza” (ang. Ask a librarian), FAQ i portale dziedzinowe (ang. subject guides) w bibliotekach polskich. Rola i wdrożenia chatbotów bibliotecznych. Nowa usługa „Wynajmij bibliotekarza” (ang. Book a librarian).