Recenzje

Tom 65 (2021)

Anna Boguszewska, „Sztuka książki. O kształceniu graficznym w środowisku akademickim Krakowa i Warszawy w latach 1918–1989”, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2020, 235 ss., il.

Strony: 359-364

PDF