• Anna Boguszewska, „Sztuka książki. O kształceniu graficznym w środowisku akademickim Krakowa i Warszawy w latach 1918–1989”, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2020, 235 ss., il.

Anna Boguszewska, „Sztuka książki. O kształceniu graficznym w środowisku akademickim Krakowa i Warszawy w latach 1918–1989”, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2020, 235 ss., il.

DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.20
Katarzyna Krzak-Weiss
Google Scholar Katarzyna Krzak-Weiss
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.