• Partnerstwa artystyczne w polskiej branży wydawniczej i reklamowej pierwszej połowy XX wieku

Partnerstwa artystyczne w polskiej branży wydawniczej i reklamowej pierwszej połowy XX wieku

DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.65.10
Jan Kaczorowski
Google Scholar Jan Kaczorowski
Publikacja:

Abstrakt

Fenomen powstawania różnego rodzaju spółek i partnerstw artystycznych w pierwszej połowie XX wieku. Organizacja i typy spółek. Kooperacje artystyczne o charakterze okazjonalnym. Spółki autorskie. Studia i działy graficzne. 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.