Artykuły i materiały

Tom 65 (2021)

Partnerstwa artystyczne w polskiej branży wydawniczej i reklamowej pierwszej połowy XX wieku

Strony: 183-228

PDF

Abstrakt

Fenomen powstawania różnego rodzaju spółek i partnerstw artystycznych w pierwszej połowie XX wieku. Organizacja i typy spółek. Kooperacje artystyczne o charakterze okazjonalnym. Spółki autorskie. Studia i działy graficzne.